Cơ cấu nhân sự

Khối văn phòng
1. Trưởng phòng: Nguyễn Thùy Châu
2. Phó Trưởng phòng: Lương Tú Vy
3. Phó Trưởng phòng: Thang Phát Đông
4. Nhân viên: Lồ Quang Hương
5. Nhân viên: Nguyễn Thị Hiền
6. Nhân viên: Đỗ Thị Mỹ Hương
Tổ sửa chữa
7. Nhân viên: Hà Hữu Trường
8. Nhân viên: Ngô Minh Thanh
Tổ tài xế
9. Hồ Huy Hoàng
10. Trần Đức Thìn
Bộ phận y tế
11. Lê Thị Thanh Tuyền
12. Nguyễn Thị Thu
Bộ phận Photo
13. Nguyễn Thanh Tùng

Cơ cấu nhân sự