Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 11/2016

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu 04 chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 11 (từ ngày 21 – 30/11/2016):

1. Thêm đối tượng hưởng phụ cấp chức danh tư pháp, thanh tra QĐ

Quyết định 42/2016/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 72/2007/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/11/2016.

Theo đó, bổ sung một số đối tượng được hưởng phụ cấp như sau:

– Chấp hành viên thuộc cơ quan Thi hành án của Bộ Tổng Tham mưu với mức phụ cấp 15%

– Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án thuộc cơ quan Thi hành án quân khu, quân chủng Hải quân, Bộ Tổng Tham mưu với mức phụ cấp 10%.

Ngoài ra, chức danh Trợ lý thi hành án hình sự thuộc Tòa án quân sự các cấp sẽ không còn được hưởng mức trợ cấp 10% kể từ ngày Thông tư 42 có hiệu lực.

2. Bãi bỏ Thông tư 37 về kiểm tra hàm lượng formaldehyt

Thông tư 23/2016/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 37/2015/TT-BCT về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may có hiệu lực từ ngày 26/11/2016.

Đây là một trong những nỗ lực của Bộ Công Thương nhằm giải quyết những vấn đề đã được các doanh nghiệp kiến nghị suốt 07 năm qua, kể từ năm 2009 khi Thông tư 32/2009/TT-BCT ra đời và sau này là Thông tư 37.

Nỗ lực trên được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao, giúp các doanh nghiệp dệt may khắc phục khó khăn về cả sản xuất, xuất khẩu trong thời điểm hiện tại.

3. Nội dung công khai thông tin chương trình mục tiêu Quốc gia

Ngày 10/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 41/2016/QĐ-TTg về quy chế quản lý, điều hành, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, nội dung công khai thông tin chương trình mục tiêu Quốc gia bao gồm:

– Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia;

– Quyết định đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia trong từng giai đoạn;

– Tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia;

– Các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 5 năm và hàng năm ở mỗi cấp;

– Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và Báo cáo tài chính theo quy định;

– Các ý kiến phản hồi từ nhân dân và kết quả xử lý ý kiến phản hồi…

Quyết định 41/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/11/2016.

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu biển

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 11/2016/TT-BGTVT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, vỏ gỗ, cao tốc và trang bị an toàn tàu biển.

Ban hành kèm theo Thông tư là 04 quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia bao gồm:

– QCVN 21: 2015/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép;

– QCVN 54: 2015/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc;

– QCVN 42: 2015/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển;

– QCVN 92: 2015/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ.

Thông tư 11/2016/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 28/11/2016.

Theo Thư viện Pháp luật

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 11/2016